Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Legalna praca w Polsce – zezwolenie na pracę

Cudzoziemiec zamierzający podjąć legalne zatrudnienie na terytorium Polski musi posiadać zezwolenie na pracę. Należy podkreślić, że pozwolenie na pracę w Polsce nie jest wydawane na wniosek obcokrajowca. O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca może wnioskować jedynie pracodawca, który chce go zatrudnić na terytorium Polski. Visa and Work świadczy kompleksowe wsparcie dla pracodawców w procesie uzyskiwania zezwolenia dla pracę dla cudzoziemców. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, wypełniamy wnioski i reprezentujemy pracodawców przed Urzędem ds. Cudzoziemców. Gwarantujemy maksymalne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spraw cudzoziemców poparte licznymi sukcesami.

Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typ A jest wymagane, gdy cudzoziemiec podejmuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na podstawie wniosku podmioty powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi. Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jest organem właściwym do wydania zezwolenia na pracę typu A. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonania. W takiej sytuacji zezwolenie typu A wydaje wojewoda mazowiecki. Okres ważności pozwolenia jest zawsze wskazany w dokumencie, jednak nigdy nie przekracza 3 lat. Po tym czasie istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia typu A. Specjaliści Visa and Work gwarantują maksymalne zaangażowanie w każdą powierzoną im sprawę. Gwarantujemy, że nasza obsługa zostanie dostosowana do Twoich potrzeb i oczekiwań. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu!

Legalizacja pracy – profesjonalna reprezentacja dla pracodawców

Dokument zezwolenia na pracę jest wydawany zawsze na określonego pracodawcę i cudzoziemca ze wskazaniem stanowiska, a także rodzaju pracy. Zezwolenie na pracę w Polsce wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Oczywiście, po upływie wskazanego w dokumencie okresu istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia. W obecnej sytuacji migracyjnej, w Polsce niezwykle popularne stały się zezwolenia na pracę dla Ukraińca. Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2018 r. uzyskanie zezwolenia będzie wymagane również w przypadku prac krótkoterminowych. Dotychczas w przypadku obywateli Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Republiki Mołdawii na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy istniała możliwość podjęcia prac krótkoterminowych. Od roku 2018 r. obywatele w/w państw będą potrzebowali zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, również w kwestii prac krótkoterminowych. Legalne zatrudnienie to bezpieczeństwo i transparentność relacji na linii pracownik – pracodawca. Przebrnięcie przez procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie musi być problematyczne. Wyręczamy każdego pracodawcę w większości czynności prawnych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego i osobistego ww naszym biurze we Wrocławiu przy ulicy Wita Stwosza 16. Służymy swoją pomocą i fachowym doradztwem.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats