Język:

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

Legalna praca w Polsce – zezwolenie na pracę

Cudzoziemiec zamierzający podjąć legalne zatrudnienie na terytorium Polski musi posiadać zezwolenie na pracę (zaproszenie wojewódzkie). Należy podkreślić, że pozwolenie na pracę w Polsce nie jest wydawane na wniosek obcokrajowca. O zezwolenie na pracę dla cudzoziemca może wnioskować jedynie pracodawca, który chce go zatrudnić na terytorium Polski. Visa and Work świadczy kompleksowe wsparcie dla pracodawców w procesie uzyskiwania zezwolenia dla pracę dla cudzoziemców. Przygotowujemy niezbędną dokumentację, wypełniamy wnioski i reprezentujemy pracodawców przed Urzędem ds. Cudzoziemców. Gwarantujemy maksymalne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze spraw cudzoziemców poparte licznymi sukcesami.

Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typ A jest wymagane, gdy cudzoziemiec podejmuje pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Zezwolenie typu A wydawane jest na podstawie wniosku podmioty powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi. Wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy jest organem właściwym do wydania zezwolenia na pracę typu A. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy specyfika pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonania. W takiej sytuacji zezwolenie typu A wydaje wojewoda mazowiecki. Okres ważności pozwolenia jest zawsze wskazany w dokumencie, jednak nigdy nie przekracza 3 lat. Po tym czasie istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia typu A. Specjaliści Visa and Work gwarantują maksymalne zaangażowanie w każdą powierzoną im sprawę. Gwarantujemy, że nasza obsługa zostanie dostosowana do Twoich potrzeb i oczekiwań. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w siedzibie naszej firmy we Wrocławiu!

Legalizacja pracy – profesjonalna reprezentacja dla pracodawców

Dokument zezwolenia na pracę (często używany zwrot to „zaproszenie wojewódzkie”) jest wydawany zawsze na określonego pracodawcę i cudzoziemca ze wskazaniem stanowiska, a także rodzaju pracy. Zezwolenie na pracę w Polsce wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Oczywiście, po upływie wskazanego w dokumencie okresu istnieje możliwość przedłużenia zezwolenia. W obecnej sytuacji migracyjnej, w Polsce niezwykle popularne stały się zezwolenia na pracę dla Ukraińca. Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2018 r. uzyskanie zezwolenia na pracę będzie wymagane również w przypadku prac krótkoterminowych. Dotychczas w przypadku obywateli Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Republiki Mołdawii na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy istniała możliwość podjęcia prac krótkoterminowych. Od roku 2018 r. obywatele w/w państw będą potrzebowali zezwolenia na pracę dla cudzoziemca, również w kwestii prac krótkoterminowych. Legalne zatrudnienie to bezpieczeństwo i transparentność relacji na linii pracownik – pracodawca. Legalizacja pracy i przebrnięcie przez procedurę uzyskiwania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca nie musi być problematyczne. Wyręczamy każdego pracodawcę w większości czynności prawnych. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego i osobistego ww naszym biurze we Wrocławiu przy ulicy Wita Stwosza 16. Służymy swoją pomocą i fachowym doradztwem.

Dlaczego legalizacja pracy jest opłacalna?

Wielu przedsiębiorców popełnia błąd, uważając, że zatrudnienie pracownika bez odpowiednich zezwoleń może okazać się bardziej opłacalne niż jego legalna praca w Polsce. Wynika to z faktu, że właściciele firm niekiedy starają się uniknąć dodatkowych wizyt w urzędach, wymagających poświęcenia cennego czasu, a także obawiają się wzrostu kosztów prowadzenia działalności. W efekcie legalizacja pracy w niektórych firmach wciąż jest postrzegana jako niezwykle żmudny proces. Warto jednak wiedzieć, że zezwolenia na pracę to obecnie jeden z najbardziej opłacalnych sposobów na zatrudnienie cudzoziemców.

Zezwolenie typu A sprawia, że zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą być spokojni o los swój lub biznesu. Dla przedsiębiorców legalizacja pracy oznacza, że nie muszą martwić się o bezpieczeństwo zatrudnionych osób oraz o ryzyko zapłacenia wysokiej kary za złamanie obowiązujących przepisów. Z kolei pracownicy zyskują pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku uzyskają odpowiednią pomoc i że są traktowani poważnie, co przekłada się na efektywność ich pracy. Choć właściciele firm niekiedy nie zdają sobie z tego sprawy, kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemca w Polsce stają się coraz bardziej powszechne. Warto wiedzieć, w jaki sposób przebiega kontrola zezwoleń na pracę, aby uniknąć zaskoczenia.

Legalna praca w Polsce — jak wygląda kontrola zatrudnienia?

Odpowiednie przygotowanie się kontroli zatrudnienia nie tylko zmniejsza niepokój, ale też sprawia, że proces przebiega znacznie szybciej, dzięki czemu firma po chwili może wrócić do wykonywania codziennych obowiązków. Warto też pamiętać o tym, że legalna praca w Polsce jest niemożliwa bez dokumentu wyrażającego zgodę na przebywanie danej osoby w innym kraju. Z tego powodu oprócz legalności zatrudnienia sprawdza się także prawo do pobytu.

Kontrolę zatrudnienia przeprowadza Straż Graniczna lub Państwowa Inspekcja Pracy. Podczas takich działań inspektorzy mogą poprosić pracodawcę o przedstawienie poszczególnych dokumentów, między innymi takich jak pozwolenie na pracę, na przykład zezwolenie typu A, zezwolenie na pobyt czy przedstawienie podpisanych umów. Ponadto podczas kontroli niekiedy rozmawia się z innymi pracownikami, aby upewnić się, że każdy wykonuje tylko takie obowiązki, które są zapisane w umowie.

Zezwolenie na pracę online – co warto wiedzieć?

Uzyskanie zezwolenia na pracę online możliwe jest w postępowaniu elektronicznym, za wykorzystaniem platformy internetowej www.gov.pl. Wiąże się jednak ono z koniecznością dopełnienia szeregu formalności i wynikającym z charakteru serwisu internetowego brakiem możliwości wsparcia ze strony specjalisty. Przesłanie wniosków oraz wszelkich załączników poprzedzone jest koniecznością założenia profilu zaufanego, który zastępuje fizyczny podpis. Lista załączników wymienionych na stronie rządowej może przytłaczać, gdyż obejmuje kilkanaście pozycji, takich jak: dokumenty potwierdzające kwalifikacje, skany dokumentów identyfikacji osobistej, oświadczenia, pliki sporządzonej i podpisanej informacji starosty i wiele innych. Mając na uwadze stopień skomplikowania całego procesu oraz ilość miejsc do popełnienia błędów przez wnioskodawcę, prowadzimy cudzoziemców przez całą procedurę przygotowania i wysyłania dokumentacji, służąc fachową wiedzą i profesjonalną pomocą prawną. Zezwolenie na pracę online (zaproszenie wojewódzkie online) z pomocą Visa and Work to gwarancja bezstresowego i skutecznego przejścia przez cały proces weryfikacyjny.

Zaproszenie wojewódzkie – jak uzyskać zezwolenie na pracę online?

Uzyskanie zezwolenia na pracę online możliwe jest wyłącznie po spełnieniu długiej listy wymogów proceduralnych. W Visa and Work prowadzimy kompleksowe wsparcie dla cudzoziemców na każdym etapie procesu. Ubiegając się o zezwolenie na pracę online, wiele osób przeżywa niepotrzebny stres związany z odrzucaniem przez urząd kolejnych partii nadsyłanych dokumentów. Można temu z łatwością zapobiec, kontaktując się z nami i korzystając z profesjonalnego doradztwa, które prowadzimy za wykorzystaniem środków komunikacji internetowej. Szybkie i bezstresowe przejście każdego etapu procedury bez wychodzenia z domu jest teraz jak najbardziej możliwe.

 

W celu uzyskania zezwolenia na pracę, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats