Język:

KILKA SŁÓW O NAS

Visa and Work

Jesteśmy jedną z nielicznych firm na polskim rynku usług, mającą zespół radców prawnych posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu szeroko pojętego prawa migracyjnego, co zapewnia profesjonalną obsługę zarówno cudzoziemców jak i pracodawców.

 

Głównym obszarem działalności spółki Visa and Work jest  legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce, w tym szeroko rozumiana relokacja cudzoziemców oraz ich rodzin. Dzięki naszemu długoletniemu doświadczeniu skutecznie pomagamy naszym klientom w najbardziej skompilowanych sprawach zarówno przed Urzędami Wojewódzkimi, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Strażą Graniczną, Inspekcją Pracy, jak również przed  polskimi sądami.

 

Spółka Visa and Work współpracuje z kancelarią Radcy Prawnego,  co zapewnia naszym klientom możliwości profesjonalnej reprezentacji procesowej przed  polskimi sądami,  w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i egzekucji należności.

dr Tomasz Bruder

Prezes Zarządu

Uzyskał tytuł mgr na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim – kierunku prawo oraz ukończył studia podyplomowe z Mechanizmów funkcjonowania strefy euro na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wyróżnione przez Prezesa NBP.

Przez 12 lat był związany zawodowo z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, którego w latach 2009 – 2016 był Dyrektorem. Olbrzymie doświadczenie i wiedza w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP.

Kierował zespołami doradczymi Wojewody Dolnośląskiego w sprawach dotyczących: zwalczania procederu handlu ludźmi oraz zbadania zjawiska powstania nielegalnych koczowisk rumuńskich Romów na terenie Wrocławia.

Marek Kaleta

Wiceprezes, Specjalista do spraw sprzedaży

Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej – specjalność europeistyka oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim – specjalność dyplomacja.

Przez 12 lat był związany zawodowo z Wydziałem Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w którym w latach 2009 – 2017 kierował Oddziałem ds. Cudzoziemców.

Jeden z czołowych specjalistów w Polsce w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, uczestnik wielu zespołów doradczych przy projektowaniu ustaw dotyczących problematyki migracji oraz prelegent i szkoleniowiec instytucji państwowych między innymi Straży Granicznej jak również podmiotów niepublicznych. Prywatnie pasjonat nowinek technologicznych, jazdy na longboardzie oraz wielki miłośnik zwierząt.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats