Karta pobytu dla cudzoziemca - stałego i czasowego

Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego to dokument uprawniający do legalnego przebywania, przemieszczania się po terenie Polski. Visa and Work świadczy kompleksowe wsparcie dla cudzoziemców w kwestii legalizacji pobytu. Pomagamy uzyskiwać zezwolenie na pobyt czasowy, przygotowujemy w imieniu Klienta rzetelny wniosek i wszystkie dokumenty wymagany przepisami prawa. Wiemy, że wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy może sprawiać obcokrajowcom wiele trudności. Dlatego każdy nasz Klient otrzymuje pełne wsparcie w zakresie kompletowania, sporządzania niezbędnej dokumentacji. Nasi specjaliści reprezentują cudzoziemców, również w postępowaniu przed właściwym miejscowo wojewodą. Wieloletnie doświadczenie i stale pogłębiana wiedza pozwala nam świadczyć skuteczną pomoc i wsparcie dla obcokrajowców.

Karta czasowego pobytu dla cudzoziemców
– pomoc i wsparcie profesjonalistów!

Karta czasowego pobytu stanowi zezwolenie na przebywanie na terytorium RP od roku do 3 lat. Należy podkreślić, że karta czasowego pobytu wydawana jest ze względu na konkretne okoliczności na przykład:

  • praca
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • podjęcie studiów na uczelni wyższej
  • prowadzenie badań naukowych
  • pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim
  • chęć połączenia z rodziną przebywają na terenie Polski
  • inne przyczyny uzasadniające konieczność pobytu dłuższego

Visa and Work świadczy również pomoc dla pracodawców, którzy chcą uzyskać dla swoich pracowników zezwolenie na pracę i kartę czasowego pobytu. Nasi eksperci pomogą złożyć wniosek o wydanie nowej karty, kiedy stara wygasa. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w biurze Visa and Work. Służymy swoją pomocą i wsparciem na wszystkich etapach uzyskiwania karty pobytu czasowego.

Karta stałego pobytu

Visa and Work specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw cudzoziemców. Zajmujemy się głównie sprawami związanymi z legalizacją pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Skutecznie uzyskujemy zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemców. Jesteśmy specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, dlatego biegle poruszamy się w przepisach prawa, a rzetelne tworzenie pism urzędowych i wypełnienie wniosków nie stanowi dla nas żadnego problemu. Jeśli interesuje Cię karta pobytu stałego w Polsce to skorzystaj z naszej pomocy. Gwarantujemy Ci kompleksowe wsparcie na każdym etapie uzyskiwania karty stałego pobytu.

Karta stałego pobytu w Polsce dla obcokrajowca
– pomożemy Ci ją uzyskać!

Karta stałego pobytu w Polsce dla obywatela Ukrainy, Białorusi, Turcji czy Chin to dla nas żaden problem. Skutecznie wspieramy obywateli różnych nacji w skutecznym uzyskiwaniu pobytu stałego w Polsce. Visa and Work zajmuje się przeprowadzaniem całej procedury legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. W imieniu naszych Klientów przygotowujemy odpowiedni wniosek o wydane decyzji zezwolenia na pobyt stały w Polsce, a także karty pobytu stałego. Wspieramy naszych klientów w przygotowywaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, sporządzamy w ich imieniu rzetelne pisma prawne. Ponadto reprezentujemy cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim, by doprowadzić procedurę legalizacji do pomyślnej finalizacji i uzyskania zezwolenia na pobyt stały i karty pobyt stałego. Legalny stały pobyt dla cudzoziemca jest możliwy, gdy uzyska on zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie a pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Cudzoziemiec, któremu udzielono tego typu zezwoleń wydawana jest karta pobytu. Decyzja w zakresie zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Należy podkreślić jednak, że karta stałego pobytu jest ważna przez 10 lat, a to oznacza, że przed upływem tego terminu należy złożyć wniosek o wymianę na nową. Karta stałego pobytu niesie za sobą liczne uprawnienia m. in.:

  • możliwość zatrudnienia na terenie RP (bez uzyskiwania zezwolenia na pracę)
  • możliwość podróżowania do krajów strefy Schengem, maksymalnie 90 dni w okresie 180 dni. Dotyczy jedynie wyjazdów w celu turystycznym!

Karta pobytu dla obywatela Ukrainy i nie tylko

Visa and Work to skuteczne wsparcie dla każdego cudzoziemca m. in. Ukraińca, Hindusa, Wietnamczyka czy Białorusina. Karta pobytu stałego jest w Twoim zasięgu, skorzystaj z naszej pomocy i ciesz się nowymi uprawnieniami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego naszej siedzibie we Wrocławiu.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats