Język:

Karta pobytu dla cudzoziemca - stałego i czasowego

Karta pobytu czasowego

Karta pobytu czasowego to dokument uprawniający do legalnego przebywania, przemieszczania się po terenie Polski. Visa and Work świadczy kompleksowe wsparcie dla cudzoziemców w kwestii legalizacji pobytu. Pomagamy uzyskiwać zezwolenie na pobyt czasowy, przygotowujemy w imieniu Klienta rzetelny wniosek i wszystkie dokumenty wymagany przepisami prawa. Wiemy, że wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy może sprawiać obcokrajowcom wiele trudności. Dlatego każdy nasz Klient otrzymuje pełne wsparcie w zakresie kompletowania, sporządzania niezbędnej dokumentacji. Nasi specjaliści reprezentują cudzoziemców, również w postępowaniu przed właściwym miejscowo wojewodą. Wieloletnie doświadczenie i stale pogłębiana wiedza pozwala nam świadczyć skuteczną pomoc i wsparcie dla obcokrajowców.

Karta czasowego pobytu dla cudzoziemców
– pomoc i wsparcie profesjonalistów!

Karta czasowego pobytu stanowi zezwolenie na przebywanie na terytorium RP od roku do 3 lat. Należy podkreślić, że karta czasowego pobytu wydawana jest ze względu na konkretne okoliczności na przykład:

  • praca
  • prowadzenie działalności gospodarczej
  • podjęcie studiów na uczelni wyższej
  • prowadzenie badań naukowych
  • pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim
  • chęć połączenia z rodziną przebywają na terenie Polski
  • inne przyczyny uzasadniające konieczność pobytu dłuższego

Karta pobytu Wrocław

Visa and Work świadczy również pomoc dla pracodawców, którzy chcą uzyskać dla swoich pracowników zezwolenie na pracę i kartę czasowego pobytu. Nasi eksperci pomogą złożyć wniosek o wydanie nowej karty, kiedy stara wygasa. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego w biurze Visa and Work w mieście Wrocław. Służymy swoją pomocą i wsparciem na wszystkich etapach uzyskiwania karty pobytu czasowego.

Karta stałego pobytu

Visa and Work specjalizuje się w kompleksowej obsłudze spraw cudzoziemców. Zajmujemy się głównie sprawami związanymi z legalizacją pobytu i pracy obcokrajowców w Polsce. Skutecznie uzyskujemy zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemców. Jesteśmy specjalistami z wieloletnim doświadczeniem, dlatego biegle poruszamy się w przepisach prawa, a rzetelne tworzenie pism urzędowych i wypełnienie wniosków nie stanowi dla nas żadnego problemu. Jeśli interesuje Cię karta pobytu stałego w Polsce to skorzystaj z naszej pomocy. Gwarantujemy Ci kompleksowe wsparcie na każdym etapie uzyskiwania karty stałego pobytu, nasza siedziba w mieście Wrocław stoi otworem.

Karta stałego pobytu w Polsce dla obcokrajowca
– pomożemy Ci ją uzyskać!

Karta stałego pobytu w Polsce dla obywatela Ukrainy, Białorusi, Turcji czy Chin to dla nas żaden problem. Skutecznie wspieramy obywateli różnych nacji w skutecznym uzyskiwaniu pobytu stałego w Polsce. Visa and Work zajmuje się przeprowadzaniem całej procedury legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce. W imieniu naszych Klientów przygotowujemy odpowiedni wniosek o wydane decyzji zezwolenia na pobyt stały w Polsce, a także karty pobytu stałego. Wspieramy naszych klientów w przygotowywaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, sporządzamy w ich imieniu rzetelne pisma prawne. Ponadto reprezentujemy cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim, by doprowadzić procedurę legalizacji do pomyślnej finalizacji i uzyskania zezwolenia na pobyt stały i karty pobyt stałego. Legalny stały pobyt dla cudzoziemca jest możliwy, gdy uzyska on zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie a pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Karta pobytu dla cudzoziemca wydawana jest osobom, którym udzielono tego typu zezwoleń. Decyzja w zakresie zezwolenia na pobyt stały jest wydawana na czas nieoznaczony. Należy podkreślić jednak, że karta stałego pobytu w Polsce jest ważna przez 10 lat, a to oznacza, że przed upływem tego terminu należy złożyć wniosek o wymianę na nową. Karta stałego pobytu niesie za sobą liczne uprawnienia m. in.:

  • możliwość zatrudnienia na terenie RP (bez uzyskiwania zezwolenia na pracę)
  • możliwość podróżowania do krajów strefy Schengem, maksymalnie 90 dni w okresie 180 dni. Dotyczy jedynie wyjazdów w celu turystycznym!

Karta pobytu dla obywatela Ukrainy i nie tylko

Visa and Work to skuteczne wsparcie dla każdego cudzoziemca m. in. Ukraińca, Hindusa, Wietnamczyka czy Białorusina. Karta pobytu stałego jest w Twoim zasięgu, skorzystaj z naszej pomocy i ciesz się nowymi uprawnieniami. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego naszej siedzibie we Wrocławiu.

Karta pobytu dla cudzoziemca — dlaczego warto się o nią ubiegać?

Choć wiele osób ubiegających się o kartę pobytu nie zdaje sobie z tego sprawy, takie zezwolenie stwarza bardzo dużo możliwości rozwoju. Karta stałego pobytu w Polsce sprawia, że osoba żyjąca wcześniej poza granicami Unii Europejskiej może podróżować po całej strefie Schengen bez konieczności zabierania ze sobą licznych dokumentów i ubiegania się o dodatkowe pozwolenia. Wystarczy mieć ze sobą paszport, zaświadczenie o powodzie wyjazdu i miejscu zamieszkania oraz odpowiednią ilość pieniędzy. Z tego powodu karta pobytu dla cudzoziemca często pozwala na wykonywanie ciekawej i rozwijającej pracy umożliwiającej dialog z mieszkańcami innych krajów.

Czytaj więcej

Warto jednak pamiętać, że karta pobytu musi zyskać ważność, aby umożliwić danej osobie podróże po strefie Schengen. Oznacza to, że nie wystarczy zaświadczenie o ubieganiu się o kartę pobytu — w takim przypadku obowiązują wszystkie wcześniejsze procedury dotyczące przemieszczania się osób z innych krajów lub spoza Unii Europejskiej. Aby nieco przyspieszyć ten proces, oferujemy specjalistyczną pomoc w uzyskaniu karty pobytu. Dzięki temu spełnienie obowiązujących wymagań i dostarczanie niezbędnych dokumentów przebiega znacznie sprawniej.

Czym różni się karta stałego pobytu w Polsce od karty czasowego pobytu?

Przed ubieganiem się o przyznanie karty pobytu warto dowiedzieć się, jakie są najważniejsze różnice między kartą stałego pobytu w Polsce a pobytu czasowego. Nie trudno spostrzec, że ich rozbieżność polega przede wszystkim na czasie trwania. Zezwolenie na pobyt czasowy obowiązuje zazwyczaj na 1-3 lata. Jego cena okazuje się również nieco niższa niż w przypadku karty stałego pobytu. Aby otrzymać taki dokument, należy przedstawić powody, dla których się o niego ubiegamy.

Karta pobytu stałego zachowuje swoją ważność przez 10 lat, a podczas składania wniosku o jej przyznanie trzeba wziąć pod uwagę nieco większe koszty. Warto też pamiętać, że obydwa zezwolenia wydaje wojewoda. Podczas ubiegania się o kartę pobytu oferujemy nie tylko pomoc z niezbędnymi dokumentami, ale staramy się również dokładnie przedstawić przebieg całego procesu i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats