Język:

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – definicja i uprawnienia

Jedną ze świadczonych przez nas usług jest uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zajmujemy się kompleksowym przeprowadzeniem całej procedury. Kompletujemy niezbędną dokumentację i reprezentujemy klientów w kontakcie z urzędem wojewódzkim. Naszym priorytetem pozostaje skuteczne oraz rzetelne dopełnienie każdej z wymaganych przez urząd formalności. Posiadamy wysokie kwalifikacje i gruntowne doświadczenie zawodowe w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Jest to gwarancja poprawnego poprowadzenia całego postępowania.

Cudzoziemcy, którzy otrzymali kartę rezydenta długoterminowego UE, mogą na stałe przebywać na terytorium Polski. Decyzja jest wydawana bezterminowo, jednak dokument należy odnawiać co 5 lat.

Karta pobytu uprawnia do odbywania podróży w obszarze strefy Schengen bez konieczności posiadania wizy, nawet jeśli osoba posiadająca kartę pochodzi z kraju, z którego podróż do wybranego miejsca docelowego wymagałaby spełnienia obowiązku wizowego. Podróże muszą odbywać się w celach turystycznych i nie mogą trwać dłużej niż 90 dni w okresie 6 miesięcy.

Rezydenci RP uzyskują pełen dostęp m.in. do edukacji, zatrudnienia i świadczeń socjalnych. Ponadto zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zapewnia wzmocnioną ochronę przed wydaleniem z kraju.

Kto może starać się o pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Karta rezydenta długoterminowego UE jest wydawana jedynie po spełnieniu przez cudzoziemca określonych wymagań. Jako podstawowe warunki można wskazać m.in.:

  • wykonywanie pracy pozwalającej na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem siebie i swojej rodziny;<
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
  • dobre posługiwanie się językiem polskim (znajomość musi zostać potwierdzona np. poprzez zdanie państwowego egzaminu z języka polskiego lub ukończenie polskiej uczelni);
  • nieprzerwane zamieszkiwanie przez minimum 5 lat na terytorium państw członkowskich UE;
  • posiadanie tytułu prawnego (np. notarialnego aktu własności) do lokalu mieszkalnego.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats