Język:

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – definicja i uprawnienia

Jedną ze świadczonych przez nas usług jest uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Zajmujemy się kompleksowym przeprowadzeniem całej procedury. Kompletujemy niezbędną dokumentację i reprezentujemy klientów w kontakcie z urzędem wojewódzkim. Naszym priorytetem pozostaje skuteczne oraz rzetelne dopełnienie każdej z wymaganych przez urząd formalności. Posiadamy wysokie kwalifikacje i gruntowne doświadczenie zawodowe w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Jest to gwarancja poprawnego poprowadzenia całego postępowania.

Cudzoziemcy, którzy otrzymali kartę rezydenta długoterminowego UE, mogą na stałe przebywać na terytorium Polski. Decyzja jest wydawana bezterminowo, jednak dokument należy odnawiać co 5 lat.

Karta pobytu uprawnia do odbywania podróży w obszarze strefy Schengen bez konieczności posiadania wizy, nawet jeśli osoba posiadająca kartę pochodzi z kraju, z którego podróż do wybranego miejsca docelowego wymagałaby spełnienia obowiązku wizowego. Podróże muszą odbywać się w celach turystycznych i nie mogą trwać dłużej niż 90 dni w okresie 6 miesięcy.

Rezydenci RP uzyskują pełen dostęp m.in. do edukacji, zatrudnienia i świadczeń socjalnych. Ponadto zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zapewnia wzmocnioną ochronę przed wydaleniem z kraju.

Kto może starać się o pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Karta rezydenta długoterminowego UE jest wydawana jedynie po spełnieniu przez cudzoziemca określonych wymagań. Jako podstawowe warunki można wskazać m.in.:

  • wykonywanie pracy pozwalającej na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem siebie i swojej rodziny;<
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego;
  • dobre posługiwanie się językiem polskim (znajomość musi zostać potwierdzona np. poprzez zdanie państwowego egzaminu z języka polskiego lub ukończenie polskiej uczelni);
  • nieprzerwane zamieszkiwanie przez minimum 5 lat na terytorium państw członkowskich UE;
  • posiadanie tytułu prawnego (np. notarialnego aktu własności) do lokalu mieszkalnego.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE – formalności

W Polsce zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela wojewoda właściwy dla miejsca pobytu danej osoby. Dokumenty należy złożyć w odpowiednim Wydziale Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego lub jednej z delegatur tej placówki. Do otrzymania zezwolenia potrzebny jest szereg dobrze przygotowanych formalności. Urząd wymaga m.in. dostarczenia właściwie wypełnionego wniosku, potwierdzenia posiadania ubezpieczenia zdrowotnego czy pism wskazujących na dysponowanie tytułem prawnym do lokalu.

Procedura ta często jest dość skomplikowana. Wielu rezydentów długoterminowych UE popełnia błędy, związane z niewłaściwym wypełnieniem formularza czy brakiem kompletu dokumentów. Warto w takim przypadku sięgnąć po pomoc specjalistów, którzy zwrócą uwagę na każdy szczegół. Poprowadzą również cały proces tak, by szybko uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Rezydent długoterminowy UE – na jakich zasadach może pracować w Polsce?

Gdy cudzoziemiec uzyska niezbędne zezwolenie na pobyt, może wykonywać w naszym kraju pracę bez konieczności starania się dodatkowo o specjalne zezwolenie. W takiej sytuacji urząd umieszcza w karcie pobytu rezydenta informację o tym, że dana osoba posiada dostęp do rynku pracy. Zarówno pracodawca, jak i pracownik w przypadku zatrudnienia nie musi składać żadnych dodatkowych oświadczeń. Jeśli osoba, która stara się o zezwolenie na pobyt ma wątpliwości co do przysługujących jej praw lub nie wie jak przeprowadzić to postępowanie, powinna skontaktować się z doświadczoną firmą prawniczą, która szczegółowo wyjaśni wszystkie wątpliwości.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats