Język:

Rejestracja pobytu obywateli UE

Rejestracja pobytu obywateli UE

Wniosek o rejestrację pobytu składany jest osobiście do wojewody właściwego wg miejsca pobytu obywatela Unii Europejskiej. Wniosek należy złożyć najpóźniej w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Małoletni wyłączeni są z wymogu osobistego złożenia wniosku.

 

Obowiązek rejestracji pobytu nie dotyczy obywatela UE, przebywającego na terytorium Polski w celu poszukiwania pracy, który może przebywać w Polsce nie spełniając warunków pobytu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (lub dłużej, jeśli wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma realne szanse na zatrudnienie).

 

Z definicji za obywatela UE należy rozumieć cudzoziemca, będącego obywatelem innego państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. Według polskiego prawa cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada polskiego obywatelstwa.

Prawo pobytu do 3 miesięcy:

Przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży, mogą przebywać w Polsce obywatele UE i członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE. Obywatel Unii Europejskiej może posiadać inny ważny dokument potwierdzający jego obywatelstwo i tożsamość.

 

Pobyt powyżej 3 miesięcy:

Jeśli pobyt na terytorium Polski trwa przez dłużej niż 3 miesiące, obywatel UE oraz członek jego rodziny posiadający obywatelstwo UE mają obowiązek zarejestrować swój pobyt. Członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

 

Zarejestrowanie pobytu obywatela UE to szansa na komfortowe życie w Polsce

Visa and Work każdego dnia pomaga w spełnianiu licznych obowiązków związanych z legalizowaniem pobytu cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednym z obszarów, w których najczęściej doradzamy, zapewniając realne wsparcie, jest rejestracja pobytu obywatela UE. Do powierzonego nam zadania zawsze podchodzimy z pełnym profesjonalizmem, wykorzystując doświadczenie oraz ekspercką wiedzę. Na pierwszym miejscu stawiając interes osób, pragnących legalnie mieszkać i zarabiać w naszym kraju, udzielamy kompleksowego wsparcia w zarejestrowaniu pobytu obywateli UE na każdym etapie postępowania.

Rejestracja pobytu obywatela UE z Visa and Work

Działając skutecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiamy bezstresową realizację planów życiowych, której niezbędnym warunkiem jest legalny pobyt w Polsce. Rejestracja pobytu obywatela UE, którą wspieramy od strony prawnej, formalnej i technicznej jest jednym z wielu przykładów tego, jak istotne może okazać się wsparcie doświadczonego pośrednika wizowego. Dowodem na naszą skuteczność jest fakt, że osoby, które skorzystały z naszych usług często polecają Visa and Work swoim znajomym, którzy również mogą otrzymać kompleksową pomoc prawną. Osoby zainteresowane rejestracją pobytów obywateli UE w Polsce zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Zapewniamy pomoc i kompleksowe wsparcie, biorąc na siebie całość obowiązków, których wymaga zarejestrowanie pobytu obywatela UE na terenie państwa polskiego.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats