Język:

Rejestracja pobytu obywateli UE

Rejestracja pobytu obywateli UE

Wniosek o rejestrację pobytu składany jest osobiście do wojewody właściwego wg miejsca pobytu obywatela Unii Europejskiej. Wniosek należy złożyć najpóźniej w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Małoletni wyłączeni są z wymogu osobistego złożenia wniosku.

 

Obowiązek rejestracji pobytu nie dotyczy obywatela UE, przebywającego na terytorium Polski w celu poszukiwania pracy, który może przebywać w Polsce nie spełniając warunków pobytu przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (lub dłużej, jeśli wykaże, że aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma realne szanse na zatrudnienie).

 

Z definicji za obywatela UE należy rozumieć cudzoziemca, będącego obywatelem innego państwa członkowskiego UE/EOG lub Szwajcarii. Według polskiego prawa cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada polskiego obywatelstwa.

 

Prawo pobytu do 3 miesięcy:

Przez okres do 3 miesięcy bez konieczności spełniania jakichkolwiek warunków pobytu, innych niż posiadanie ważnego dokumentu podróży, mogą przebywać w Polsce obywatele UE i członkowie ich rodzin, niebędący obywatelami UE. Obywatel Unii Europejskiej może posiadać inny ważny dokument potwierdzający jego obywatelstwo i tożsamość.

 

Pobyt powyżej 3 miesięcy:

Jeśli pobyt na terytorium Polski trwa przez dłużej niż 3 miesiące, obywatel UE oraz członek jego rodziny posiadający obywatelstwo UE mają obowiązek zarejestrować swój pobyt. Członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats