Język:

Poznaj ofertę Visa and Work

1. Rekrutacja pracowników:

 • rekrutacja pracowników z krajów spoza Unii Europejskiej ( m.in. z Ukrainy, Wietnamu, Indii, Filipin itd. )
 • pozyskiwanie wiz dla kandydatów na pracowników;
 • pośredniczenie w zatrudnieniu poprzez outsourcing lub agencję pracy;
 • zapewnienie pracodawcy tłumacza dla cudzoziemców przez cały okres trwania zatrudnienia;
 • rekrutacja pracowników na stanowiska wskazane przez pracodawcę;
 • zapewnienie szkoleń językowych dla cudzoziemców;
 • kompleksowa obsługa pracodawców w zakresie zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pobyt i pracę (kart pobytu).

2. Obsługa pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz obsługa cudzoziemców, która obejmuje:

 • pozyskiwanie zezwoleń na pracę;
 • wyrabiane informacji starosty;
 • wyrabianie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy;
 • pozyskiwanie zezwoleń na pobyt i pracę (kart pobytu);
 • pozyskiwanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń;
 • obsługa prawna pracodawców w zakresie zatrudnienia cudzoziemców;
 • prowadzenie szkoleń z legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce;
 • procedura odwoławcza do organów administracyjnych wyższych instancji oraz Sądów Administracyjnych.

3. Obsługa cudzoziemców

 • pozyskiwanie zezwoleń na pobyt czasowy;
 • pozyskiwanie zezwoleń na pobyt w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zakładanie spółek kapitałowych, tworzenie umów i uchwał, dokonywanie zmian w KRS, rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej, doradztwo prawne;
 • pozyskiwanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • pozyskiwanie zezwoleń na pobyt stały;
 • uzyskiwanie obywatelstwa polskiego;
 • pozyskiwanie zezwoleń na pracę,
 • pozyskiwanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy;pozyskiwanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń;
 • pobyty czasowe dla członków rodzin cudzoziemca, w tym rodzin przebywających poza granicami Polski;
 • wymiana kart pobytu;
 • pozyskiwanie rejestracji obywatela Unii Europejskiej;
 • procedura odwoławcza do organów administracyjnych wyższych instancji oraz Sądów Administracyjnych;
 • występowanie o odszkodowanie do sądów

4. Obsługa prawna (kancelaryjna):

 • abonamenty na usługi prawne obejmujące konsultacje prawne z radcami prawnymi, sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych i przedprocesowych;
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych;
 • obsługa prawna z zakresu: prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego, windykacji należności.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats