Język:

Skarga na bezczynność organu do WSA

Skarga na bezczynność organu do WSA

Skargę na bezczynność danego organu wnosi się nie bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale za pośrednictwem organu, którego działalność (a w zasadzie jej brak) jest przedmiotem skargi. Skargę kieruje się wtedy, gdy pomimo wniesienia wcześniejszego ponaglenia postępowanie nadal trwa. Warto dodać, że sposobność wniesienia skargi na bezczynność organu do WSA jest unormowana w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Instytucja, której postępowanie zostaje zaskarżone, ma 30 dni na uwzględnienie treści skargi. Jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, to czas ten ulega znacznemu przedłużeniu – do 60 dni. Organ powinien udzielić informacji, czy faktycznie nastąpił brak działania ze strony administracji, czy też pojawiło się zbyt długie prowadzenie konkretnych czynności. Warto dodać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny może na wniosek jednej ze stron postępowania lub bezpośrednio z urzędu wydać werdykt o nałożeniu na instytucję publiczną karę grzywny.

Możemy się pochwalić setkami wygranych spraw – skutecznie wywalczamy pozytywne decyzje oraz odszkodowania dla naszych klientów. A w razie konieczności skargę składamy do Najwyższego Sądu Administracyjnego, jeśli powaga sprawy tego wymaga.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats