Język:

Skarga na bezczynność organu do WSA

Skarga na bezczynność organu do WSA

Skargę na bezczynność danego organu wnosi się nie bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale za pośrednictwem organu, którego działalność (a w zasadzie jej brak) jest przedmiotem skargi. Skargę kieruje się wtedy, gdy pomimo wniesienia wcześniejszego ponaglenia postępowanie nadal trwa. Warto dodać, że sposobność wniesienia skargi na bezczynność organu do WSA jest unormowana w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Instytucja, której postępowanie zostaje zaskarżone, ma 30 dni na uwzględnienie treści skargi. Jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, to czas ten ulega znacznemu przedłużeniu – do 60 dni. Organ powinien udzielić informacji, czy faktycznie nastąpił brak działania ze strony administracji, czy też pojawiło się zbyt długie prowadzenie konkretnych czynności. Warto dodać, że Wojewódzki Sąd Administracyjny może na wniosek jednej ze stron postępowania lub bezpośrednio z urzędu wydać werdykt o nałożeniu na instytucję publiczną karę grzywny.

Możemy się pochwalić setkami wygranych spraw – skutecznie wywalczamy pozytywne decyzje oraz odszkodowania dla naszych klientów. A w razie konieczności skargę składamy do Najwyższego Sądu Administracyjnego, jeśli powaga sprawy tego wymaga.

Skarga na bezczynność organu do WSA – podstawa prawna

Wszyscy wiemy, jak ważny jest dzisiaj czas. Nikt z nas nie lubi go tracić. Niestety, ciągle zdarza się, że postępowania administracyjne trwają tygodniami i blokują możliwość podejmowania dalszych kroków w wielu obszarach życia czy biznesu. Bywa, że za przedłużające się postępowanie odpowiedzialny jest organ administracyjny. W takim przypadku osoba, której dotyczy dana sprawa, może wnieść skargę na bezczynność organu do WSA.
Rozwiązanie to uregulowane jest w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z jego zapisami bezczynność następuje wtedy, gdy dana sprawa nie zostanie załatwiona w ustawowym terminie. To nie tylko brak działania organu administracyjnego, ale także odmowa podjęcia określonej czynności.

Skarga na opieszałość urzędu – jakich spraw może dotyczyć?

Sytuacji, w których dany organ administracyjny przedłuża dane postępowanie lub nie podejmuje w nim żadnych czynności jest mnóstwo. Warto w takich przypadkach zdecydowanie i szybko reagować. Skarga na opieszałość urzędu może być złożona m.in. w sprawach związanych z brakiem wydania określonego aktu czy odpisu, przekroczenia terminu wydania, pozwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca, opieszałości w kwestii udzielenia informacji publicznej czy wydania decyzji dotyczącej nieruchomości.
Dzięki dobrze przygotowanej skardze na opieszałość urzędu można nie tylko sprawić, że na dany organ zostanie nałożona kara grzywny, ale także zyskać zadośćuczynienie za stracony czas. Nasi specjaliści prowadzą sprawy w taki sposób, by klienci otrzymywali wysokie, sprawiedliwe odszkodowania.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats