Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie dla cudzoziemca

W Visa and Work zajmujemy się kompleksową obsługą spraw dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. W związku z tym naszym klientom możemy zaproponować rzetelną pomoc prawną związaną z procedurą wystawiania zaproszenia dla obcokrajowca. W ramach oferowanego wsparcia przygotowujemy niezbędną dokumentację, udzielamy wyczerpującego doradztwa oraz dbamy o terminowe i prawidłowe dopełnienie wszystkich formalności. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie, a także rozległą wiedzę branżową, co pozwala im na osiąganie licznych sukcesów w zakresie obsługi spraw obcokrajowców. Do współpracy zapraszamy zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze.

Zaproszenie dla obcokrajowca – podstawowa charakterystyka

Dokument zaproszenia dla obcokrajowca potwierdza, że osoba zapraszająca posiada odpowiednie środki finansowe i jest w stanie pokryć koszty pobytu (m.in. wyżywienia, zakwaterowania) na terytorium Polski. Na podstawie zaproszenia można także przejść kontrolę graniczną oraz ubiegać się o wizę. Co ważne, zaproszenie nie uprawnia do rozpoczęcia pracy w Polsce.

Ważność dokumentu jest określana przez zapraszającego, ale nie może wynosić więcej niż 1 rok.

Procedura wystawienia zaproszenia wymaga dostarczenia do Urzędu Wojewódzkiego kompletu dokumentów, w tym m.in. potwierdzeń posiadania niezbędnych środków finansowych oraz tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

Kto może być zapraszającym?

Zaproszenie dla obcokrajowca może być wystawione jedynie przez osobę spełniającą ściśle wyszczególnione warunki. Rolę zapraszającego może więc pełnić:

  • obywatel (oraz członkowie jego rodziny) następujących krajów: Polski, Szwajcarii, państwa członkowskieDodaj wierszgo Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • cudzoziemiec, który przed wystawieniem zaproszenia przebywał w sposób nieprzerwany i legalny na terytorium RP przez co najmniej 5 lat;
  • cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zezwolenie na pobyt stały;
  • osoba prawna bądź jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca siedzibę na terytorium Polski.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats