Язык:

Państwowy egzamin z języka polskiego – co, gdzie, jak?

Государственный экзамен по польскому языку — что, где, как?

27/11/2020

Извините, этот техт доступен только в “Polski”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zdanie egzaminu z języka polskiego dla obcokrajowców, którzy nie kończyli polskich studiów, jest wymogiem w sytuacji, gdy starają się oni o nadanie obywatelstwa polskiego przez wojewodę lub ubiegają się o zgodę na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Jak wygląda proces zdobycia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego oraz dlaczego warto na zdecydować się na egzamin, wyjaśniamy w tym artykule.

 

Jakie są podstawy prawne dotyczące egzaminu z języka polskiego dla obcokrajowców?

Celem certyfikowanych, państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego, jest ustalenie kompetencji w posługiwaniu się tym językiem. Egzaminy organizowane są cyklicznie (kilka razy w ciągu roku) przez podmioty mające uprawnienia do ich przeprowadzania, nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ośrodkiem egzaminacyjnym może stać się szkoła wyższa, która ma w swojej ofercie studia z filologii polskiej, a także placówka, która od minimum trzech lat prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka polskiego, jako obcego bądź inne zajęcia po polsku. Osoby chcące zdawać egzamin z języka polskiego B1 lub wyższy, powinny zgłosić się bezpośrednio do podmiotu organizującego takie egzaminy.

Wszystkie kwestie związane z egzaminem z języka polskiego dla obcokrajowców, czyli m.in. standardy, warunki czy tryb przeprowadzania, zostały określone w następujących dokumentach:

  • Ustawie o języku polskim z 12 czerwca 2015 r.;
  • Rozporządzeniu w sprawie Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego z 11 grudnia 2015 r.;
  • Rozporządzeniu w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego z 26 lutego 2016 r. wraz z załącznikiem.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Jak przebiega państwowy egzamin z języka polskiego?

Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców organizowany jest w dwóch grupach – pierwszej, dostosowanej do potrzeb osób dorosłych, które w dniu egzaminu mają ukończony 18 r.ż., oraz drugiej, dedykowanej dzieciom i młodzieży (junior, 14-17 lat). Egzamin obejmuje zarówno część pisemną, jak i ustną. W przypadku grupy dla dorosłych, część pisemna trwa – w zależności od poziomu zaawansowania B1-C2 – od 190 do 290 minut oraz obejmuje zadania sprawdzające: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, poprawność gramatyczną oraz umiejętność wypowiedzi pisemnej. Przed częścią ustną kandydat losuje zestaw zawierający zadania, a także ma czas na przygotowanie odpowiedzi. Część ustna trwa od 15 do 30 minut, w zależności od egzaminowanego poziomu językowego (od B1 do C2). Państwowy egzamin z języka polskiego przeprowadzany w grupie juniorskiej dopasowany jest do możliwości rozwojowych oraz potrzeb dzieci w wieku szkolnym, m.in. dzięki odpowiedniej tematyce tekstów, a także typom zadań.

Wynik państwowego egzaminu z języka polskiego ustalany jest w oparciu o liczbę punktów zdobytych z części ustnej i pisemnej. Podawany jest on w wartości procentowej w suplemencie do certyfikatu uzyskiwanego przez kandydata.

 

Dlaczego warto mieć certyfikat?

Najczęstszym powodem, dla którego obcokrajowcy decydują się zdawać egzamin z języka polskiego, są kwestie związanie z otrzymaniem obywatelstwa lub rezydentury. Zaliczając z sukcesem państwowy egzamin z języka polskiego jako obcego, otrzymuje się certyfikat, który jest jedynym państwowym dokumentem, poświadczającym posługiwanie się językiem polskim. By otrzymać obywatelstwo polskie bądź kartę stałego rezydenta Unii Europejskiej, certyfikat musi potwierdzać znajomość języka na poziomie przynajmniej B1.

Posiadanie certyfikatu niesie ze sobą także szereg innych korzyści. Jako kluczową z nich należy wymienić atrakcyjność na rynku pracy (praca w Polsce dla obcokrajowców). Na egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców zapisują się często osoby, które są, co prawda, obywatelami państwa polskiego, lecz na stałe mieszkają za granicą. Oficjalne zaświadczenie o znajomości języka polskiego może być pomocne w poszukiwaniach pracy w kraju zamieszkania, szczególnie jeśli pracodawca wymaga biegłości w posługiwaniu się językiem polskim. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku cudzoziemców pragnących osiedlić się w Polsce. Jeśli przedłożą oni świadectwo, że zdali egzamin z języka polskiego B1 lub wyższy, wzrasta ich konkurencyjność w staraniu się o pracę, np. w międzynarodowych korporacjach, bankach czy oddziałach firm zagranicznych.

Uzyskanie certyfikatu z języka polskiego otwiera też możliwości edukacyjne. Osoby mogące przedłożyć taki certyfikat na określonym poziomie (minimum B1 lub B2 – w zależności od kierunku studiów), otwierają sobie drogę do studiowania w Polsce, bez konieczności odbycia językowych kursów przygotowawczych. W niektórych państwach pomyślnie zaliczony egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców daje dodatkowe punkty na świadectwie maturalnym, co może pomóc w dostaniu się na wymarzone studia. Nie sposób zapomnieć także o tym, że poza wszelkimi praktycznymi korzyściami, uzyskanie certyfikatu znajomości języka polskiego daje również wiele satysfakcji i stanowi oficjalną nagrodę za trud włożony w naukę. Warto przystąpić do egzaminu z języka polskiego B1 lub wyższego, by korzystać z przywilejów, jakie daje posiadanie certyfikatu.

Вам нужна профессиональная помощь?

Обратитесь к нам.

chats