Язык:

Poświadczenie obywatelstwa polskiego

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, osoba fizyczna, która jest lub była obywatelem RP, ma prawo wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury o urzędowe potwierdzenie obywatelstwa polskiego nabytego po swoich przodkach. Visa and Work zapewnia kompleksowe wsparcie w staraniach o poświadczenie faktu bycia Polakiem, kierując swoją usługę do osób zamieszkałych w kraju, jak i poza granicami Polski. Sprawdź, jak łatwo i szybko możesz uzyskać ważny dokument, korzystając z naszego doświadczenia oraz pomocy prawnej.

Procedura uzyskania obywatelstwa – jak wygląda krok po kroku?

Usługa kierowana jest do wszystkich tych, którzy spełniają przesłanki do otrzymania statusu obywatela Polski, np. mieli polskich przodków, jednak nie posiadają formalnego potwierdzenia tego faktu. Cała procedura uzyskania obywatelstwa krok po kroku opisana jest poniżej.

 1. Zbierz niezbędne dokumenty stanu cywilnego, które potwierdzą fakt bycia Polakiem.
 2. Złóż wniosek o poświadczenie do wojewody bądź konsulatu RP, jeśli mieszkasz za granicą.
 3. Dokonaj niezbędnych opłat i oczekuj na odpowiedź.

Oczywiście nie musisz wykonywać tych czynności samodzielnie – wystarczy, że skorzystasz z naszych usług, a my zapewnimy Ci pełne wsparcie w procedurze poświadczenia obywatelstwa po przodkach.

Gdzie złożyć wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego?

Wszystkie dokumenty wymagane do ubiegania się o stwierdzenie statusu Polaka, należy złożyć osobiście lub listownie w urzędzie wojewódzkim odpowiednim do Twojego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce. W przypadku braku takiego miejsca wniosek o potwierdzenie obywatelstwa polskiego kieruje się do wojewody mazowieckiego.
Osoby na stałe przebywające za granicą mogą przekazać dokumenty do poświadczenia w konsulacie RP w kraju swojego zamieszkania.
Poprawnie wypełniony dokument powinien zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy,
 • dane przodków: rodziców oraz dziadków,
 • inne informacje, które umożliwiają ustalenie stanu faktycznego i prawnego,
 • załączniki na potwierdzenie informacji zawartych we wniosku.

Opłata za wydanie decyzji o poświadczeniu statusu obywatela RP wynosi 58 zł. W przypadku umorzenia procedury lub otrzymania odmowy możesz ubiegać się o zwrot pieniędzy. Do kosztów należy doliczyć opłatę skarbową w wysokości 17 zł w przypadku ustanowienia pełnomocnika.

Jak długo czeka się na obywatelstwo po przodkach?

Cała procedura trwa z reguły do 1 miesiąca od przekazania wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uzyskanie potwierdzenia może wydłużyć się do 2 miesięcy. Warto dodać, że termin ten nie obejmuje opóźnień wynikających z niedostarczenia kompletnych dokumentów stanu cywilnego, ewentualnego zawieszenia postępowania czy oczekiwania na informacje z innych urzędów bądź archiwów. Jeśli zależy Ci na czasie i chcesz jak najszybciej poświadczyć obywatelstwo po przodkach, skontaktuj się z nami już dziś – pomożemy w opracowaniu wniosku, który będzie kompletny i wolny od błędów formalnych.

Co daje urzędowe poświadczenie polskiego obywatelstwa?

Status obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny do przeprowadzenia wielu czynności urzędowych i prawnych na terenie RP. Posiadając formalne poświadczenie obywatelstwa polskiego, możesz m.in.:

 • uzyskać polski paszport,
 • otworzyć rachunek bankowy,
 • swobodnie podróżować oraz pracować na terenie Unii Europejskiej,
 • zarejestrować samochód,
 • sprzedać mieszkanie po przodkach,
 • uczestniczyć w powszechnych wyborach,
 • prowadzić biznes w Polsce lub dowolnym kraju UE, korzystając z uproszczonych procedur i licznych ułatwień dla obywateli Wspólnoty,
 • ubiegać się o stypendia lub dotacje.

To jednak tylko niektóre z wielu korzyści, jakie daje status Polaka – lista jest znacznie dłuższa. Pamiętaj też, że urzędowe potwierdzenie bycia obywatelem RP, nie wymaga rezygnacji z obywatelstwa innego kraju.

 

Potrzebujesz porady? Napisz do nas:

  Potwierdzenie obywatelstwa polskiego – niezbędne dokumenty

  Składając wniosek o urzędowe poświadczenie statusu obywatela RP, musisz przedstawić odpowiednie dokumenty stanu cywilnego, stanowiące potwierdzenie Twojego pochodzenia i pozwalające ubiegać się o polskie obywatelstwo.

  Pamiętaj, że wniosek musi być sporządzony na odpowiednim formularzu w języku polskim, a wszelkie kopie załączników – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez konsula. Dodatkowo dokumenty sporządzone w innym języku muszą zostać przetłumaczone na polski przez tłumacza przysięgłego bądź konsula. W trakcie trwania procedury urząd może wezwać Cię do dostarczenia dodatkowych informacji, niezbędnych do wydania decyzji w sprawie uzyskania obywatelstwa po przodkach.

  Odwołanie od decyzji

  Jeśli otrzymasz odmowę, masz prawo odwołać się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od daty doręczenia odpowiedzi. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem wojewody, który wydał decyzję w Twojej sprawie. Korzystając z naszego wsparcia, znacznie zwiększysz swoje szanse na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia, jednak w razie nieuzyskania poświadczenia, możesz liczyć na kompleksową pomoc także w zakresie procedury odwoławczej.

  Poświadczenie obywatelstwa z Visa and Work

  Jeśli mieszkasz poza granicami Polski i potrzebujesz urzędowego potwierdzenia statusu obywatela RP po swoich przodkach, skontaktuj się z nami i powierz swoją sprawę ekspertom. Doskonale wiemy, jak skomplikowana i wymagająca mogą być procedury związane z uzyskaniem i poświadczeniem obywatelstwa. Właśnie dlatego, oferujemy pełnowymiarową pomoc, biorąc na siebie obowiązki oraz formalności związane z ubieganiem się o status Polaka, niezbędny do wielu czynności prawnych na terenie Rzeczypospolitej. Jeśli jesteś zainteresowany wszczęciem procedury uznania Cię za obywatela RP, jesteśmy do Twojej dyspozycji. Możemy włączyć się w sprawę na dowolnym etapie postępowania, służąc swoją wiedzą, wieloletnim doświadczeniem oraz profesjonalnym doradztwem.

   

  W celu uzyskania poświadczenia obywatelstwa polskiego, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

  Вам нужна профессиональная помощь?

  Обратитесь к нам.

  chats