Язык:

Nielegalny pobyt w Polsce

Нелегальное пребывание в Польше и его последствия

12/02/2020

Извините, этот техт доступен только в “Polski” и “English”. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.

W ostatnich latach Polska jest coraz chętniej wybierana przez cudzoziemców jako stałe miejsce do życia i pracy. Spora część obcokrajowców przebywa jednak w naszym kraju bezprawnie. Z jakimi konsekwencjami wiąże się nielegalny pobyt w Polsce?

 

Kiedy pobyt w Polsce jest nielegalny?

 

Mimo że w ustawodawstwie definicja nielegalnego pobytu w Polsce nie jest wprost określona, to za takowy uznaje się przebywanie obcokrajowców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Są one zawarte w Ustawie o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013 roku. Dokument ten określa m.in. przyczyny, konsekwencje nielegalnej imigracji w Polsce, a także warunki pracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Wszelkie kompetencje oraz zadania związane ze stwierdzaniem nielegalności pobytu w Polsce, wydawaniem decyzji o deportacji, wydalaniem czy też szeroko pojętym zwalczaniem bezprawnej imigracji należą do Straży Granicznej.

 

Surowe konsekwencje nielegalnego pobytu dla obcokrajowca

 

Nielegalny pobyt w Polsce wiąże się z bardzo surowymi konsekwencjami dla imigrantów. Przebywający bezprawnie w naszym kraju obcokrajowiec naraża się przede wszystkim na wydanie decyzji zobowiązującej go do powrotu do ojczyzny. Ponadto często zyskuje on również zakaz ponownego przyjazdu na terytorium RP, a nierzadko również wjazdu do państw całej strefy Schengen. Takowy zakaz może obowiązywać od 6 miesięcy do nawet 5 lat. W pisemnej decyzji zobowiązującej do powrotu często wskazany jest termin tzw. powrotu dobrowolnego. Wynosi on 15– 30 dni od terminu doręczenia owej decyzji. W takim przypadku obcokrajowiec może skorzystać z finansowej pomocy w zakresie zorganizowania wyjazdu, zapewnionej przez Straż Graniczną. Może ona obejmować m.in. pokrycie kosztów podróży, opieki medycznej, wyżywienia w trakcie wyjazdu czy też uzyskania niezbędnych zezwoleń, wiz oraz innych dokumentów.

 

Jeżeli natomiast Straż Graniczna uzna, że ryzyko ucieczki cudzoziemca jest realne, to może ona zarządzić jego powrót przymusowy, czyli deportację. Z takimi samymi konsekwencjami nielegalnego pobytu należy liczyć się wówczas, gdy obcokrajowiec nie dopełni obowiązku powrotu dobrowolnego, czyli nie opuści Polski w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji wszelkie koszty wyjazdu z kraju pokrywa imigrant. Ponadto decyzja o wydaleniu przymusowym skutkuje również wpisem jego danych osobowych do Systemu Informacji Schengen, a w efekcie odmową wjazdu do wszystkich państw tego obszaru. Co więcej, nielegalny imigrant w Polsce może zostać zatrzymany w areszcie lub strzeżonym ośrodku na kilka dni.

 

Nielegalna imigracja w Polsce wiąże się również z karami finansowymi. Osoba pracująca „na czarno” podlega karze grzywny wynoszącej minimum 1.000 zł.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Nielegalna imigracja w Polsce – skutki dla pracodawcy

 

Surowe kary przewidziano również dla pracodawcy zatrudniającego nielegalnie cudzoziemca bez prawa pobytu w Polsce. Przedsiębiorcy grozi kara grzywny w wysokości od 1.000 do nawet 30.000 zł. Po stwierdzeniu nielegalności zatrudnienia, Państwowa Inspekcja Pracy kieruje do sądu wniosek o ukaranie osób, które dopuściły do popełnienia wykroczenia, działając w imieniu pracodawcy. Następnie zawiadamia wojewodę oraz Straż Graniczną o naruszeniu odpowiednich przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia oraz Ustawy o cudzoziemcach.

 

Konsekwencją nielegalnego pobytu oraz zatrudnienia dla pracownika jest zazwyczaj deportacja, a koszty jego powrotu do ojczyzny ponosi pracodawca. Należy jednak wiedzieć, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność nie tylko za zgodne z prawem zatrudnienie cudzoziemców, ale również za ich legalny pobyt na terenie Polski.

 

Z kolei w przypadku popełnienia przestępstwa bezprawnego zatrudniania w tym samym czasie przynajmniej kilku nielegalnych imigrantów (w tym również nieletnich), pracodawcy grozi kara grzywny lub nawet ograniczenia wolności. Ponadto wobec takiego przedsiębiorcy sąd może dodatkowo orzec zakaz dostępu na okres od 1 roku do nawet 5 lat do środków publicznych. Należą do nich pieniądze pochodzące z Europejskiego Funduszu Rybackiego, Funduszu Spójności, fundusze na realizację Wspólnej Polityki Rolnej oraz środki pochodzące z funduszy strukturalnych. Co więcej, sąd może również zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę, którą ów pracodawca otrzymał w ciągu 12 miesięcy przed wydaniem wyroku ze wspomnianych środków publicznych.

 

Konsekwencje nielegalnego pobytu i bezprawnego zatrudnienia imigranta są bardzo poważne oraz długofalowe. Mogą przysporzyć pracodawcy mnóstwo problemów, zwłaszcza finansowych.

 

Co zrobić, aby legalnie pracować w Polsce?

 

Aby pobyt na obszarze Polski był w pełni legalny, obcokrajowiec musi otrzymać odpowiednie zezwolenia i niezbędne dokumenty (zezwolenie na pobyt stały) uprawniające go do przebywania oraz pracowania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Ich posiadanie wiąże się ponadto z uzyskaniem przez przyjezdnego szerszych praw, daje komfort bezpieczeństwa oraz perspektywę zdobycia polskiego obywatelstwa. Cudzoziemiec posiadający niezbędne pozwolenia może podjąć niemal każdą pracę bez obaw, że zostanie deportowany z kraju, a także w przyszłości sprowadzić swoją rodzinę.

Вам нужна профессиональная помощь?

Обратитесь к нам.

chats