Kilka słów o nas

Visa and Work

Podstawą naszego działania jest wiedza i doświadczenie w obszarze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce. Zajmujemy się także pomocą prawną przy rejestracji pobytu obywateli krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz uzyskaniem obywatelstwa polskiego. Pomagamy przy nabywaniu przez cudzoziemców nieruchomości oraz rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonu, zameldowania i zaproszenia. Zatrudniamy radców prawnych, pomożemy rozwiązać nawet najbardziej skomplikowany problem.

Tomasz Bruder

Prezes Zarządu

Uzyskał tytuł mgr na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim - kierunku prawo oraz ukończył studia podyplomowe z Mechanizmów funkcjonowania strefy euro na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu wyróżnione przez Prezesa NBP. 

Przez 12 lat był związany zawodowo z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzedu Wojewódzkiego we Wrocławiu, którego w latach 2009 - 2016 był Dyrektorem. Olbrzymie doświadczenie i wiedza w obszasze legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP.

Kierował zespołami doradczymi Wojewody Dolnośląskiego w sprawach dotyczących: zwalczania procederu handlu ludźmi oraz zbadania zjawiska powstania rumuńskich Romów na terenie Wrocławia.

Marek Kaleta

Wiceprezes, Specjalista do spraw sprzedaży

Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej – specjalność europeistyka oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim – specjalność dyplomacja.

Przez 12 lat był związany zawodowo z Wydziałem Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w którym w latach 2009 - 2017 kierował Oddziałem ds. Cudzoziemców. Jeden z czołowych specjalistów w Polsce w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP, uczestnik wielu zespołów doradczych przy projektowaniu ustaw dotyczących problematyki migracji oraz prelegent i szkoleniowiec instytucji państwowych między innymi Straży Granicznej jak również podmiotów niepublicznych. Prywatnie pasjonat nowinek technologicznych, jazdy na longboardzie oraz wielki miłośnik zwierząt.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats