Kilka słów o nas

Visa and Work – legalna praca dla cudzoziemców


Specjalizujemy się w znajdowaniu pracy dla obcokrajowców na terenie Polski oraz legalizacją ich pobytu. Dzięki naszej pomocy każdego dnia zatrudniają się kolejne osoby, które zasilają rodzimy rynek swoimi umiejętnościami. Visa and Work daje gwarancję bezpieczeństwa zarówno dla nich, jak i dla pracodawców, którzy chcą dopełnić wszelkie formalności.


Pomoc w kwestiach prawnych


Zapewniamy pomoc prawną dla cudzoziemców pracujących w Polsce w każdej istotnej kwestii, a więc:


  • rejestracji pobytu,
  • otrzymaniem zgody na podjęcie pracy,
  • uzyskaniem polskiego obywatelstwa,
  • nabywaniem nieruchomości na terenie RP,
  • rejestracji aktów urodzeń, zgonów, małżeństw, zameldowania i zaproszenia

i wielu innych. Zatrudniamy w tym celu najlepszych radców prawnych, którzy potrafią pomyślnie dla zainteresowanych rozwiązać nawet najbardziej skomplikowany problem.Zarząd Visa and WorkTomasz Bruder

Prezes Zarządu

Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym wyróżnione przez Prezesa NBP studia podyplomowe z Mechanizmów Funkcjonowania Strefy Euro.

Przez 12 lat związany był zawodowo z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W latach 2009-2016 pełnił funkcję jego dyrektora. Praca pozwoliła mu zdobyć olbrzymie doświadczenie oraz wiedzę w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP.

Kierował zespołami doradczymi Wojewody Dolnośląskiego w sprawach dotyczących zwalczania procederu handlu ludźmi oraz zbadania zjawiska pobytu rumuńskich Romów na terenie Wrocławia.

Marek Kaleta

Wiceprezes, Specjalista do spraw sprzedaży

Wiceprezes i Specjalista do spraw sprzedaży – absolwent Stosunków Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (specjalność europeistyka) oraz Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność dyplomacja).

Przez 12 lat był związany zawodowo z Wydziałem Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W latach 2009-2017 kierował Oddziałem ds. Cudzoziemców. Jest jednym z czołowych specjalistów w Polsce w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP. Uczestniczył w wielu zespołach doradczych przy projektowaniu ustaw dotyczących problematyki migracji.

Był też prelegentem i szkoleniowcem wielu instytucji państwowych (m.in. Straży Granicznej), a także podmiotów niepublicznych. Prywatnie pasjonat nowinek technologicznych, jazdy na longboardzie oraz wielki miłośnik zwierząt.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats