Oferta

Oferta


1. Obsługa pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz obsługa cudzoziemców, która obejmuje:

 • pozyskiwanie zezwoleń na pracę,
 • pozyskiwanie zezwoleń na pobyt i pracę ( kart pobytu),
 • obsługa prawna pracodawców w zakresie zatrudnienia cudzoziemców;
 • prowadzenie szkoleń z powyższego zakresu;
 • procedura odwoławcza do organów wyższych instancji oraz Sądów Administracyjnych;

2. Rekrutacja pracowników:

 • Pozyskiwanie pracowników z zagranicy, w tym z krajów spoza Unii Europejskiej ( m.in. Wietnam, Indie, Filipiny itd. )
 • pozyskiwanie wiz dla przyszłych zagranicznych pracowników pracodawcy poprzez bezpośrednie spotkania z polskim Konsulem w Konsulacie miejsca pochodzenia cudzoziemców;
 • w razie potrzeby zapewniamy tłumacza dla cudzoziemców przez cały okres trwania zatrudnienia cudzoziemca;
 • pozyskiwanie pracowników zgodnych z preferencjami pracodawcy oraz w określonej przez pracodawcę ilości;
 • zapewniamy szkolenia językowe dla cudzoziemców;
 • kompleksowa obsługa pracodawców oraz pozyskanych dla pracodawcy pracowników w zakresie zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pobyt i pracę ( kart pobytu);
 • pośrednictwo pracy.

3. Obsługa prawna:

 • abonamenty na usługi prawne obejmujące konsultacje prawne z radcami prawnymi, sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych i przed procesowe w ilości określonej umową;
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa za np. nie wydanie decyzji pobytowej lub zezwoleń na pracę w określonych przepisami terminach, jeśli z tego tytułu powstała szkoda majątkowa;
 • kancelaryjna obsługa prawna z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy itd. (postępowanie przedsądowe, postępowanie procesowe oraz egzekucyjne).

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats