Language:

Dla cudzoziemców: legalizacja pobytu

Legalizacja pobytu

Przepisy polskie wskazują szereg zasad legalizacji pobytu na terytorium Polski dla cudzoziemców – obywateli państw spoza UE oraz obywateli UE. Legalizacja pobytu w Polsce stawia przed obcokrajowcami zasady i wymagania, które muszą zostać spełnione, by zgodnie z prawem mógł przebywać na terytorium kraju. Należy podkreślić, że przepisy te są zdecydowanie bardziej zaostrzone względem obywateli państw spoza UE. Visa and Work posiada wieloletnie doświadczenie poparte licznymi sukcesami w legalizowaniu pobytu cudzoziemców na terenie Polski. Jeśli jesteś zainteresowany legalizacją swojego pobytu skontaktuj się z nami, a uzyskasz rzetelną pomoc we wszystkich procedurach.

Skuteczna legalizacja pobytu w Polsce
z pomocą Visa and Work!

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce nie musi być kłopotliwa, odpowiednie doświadczenie i znajomość prawa specjalistów Visa and Work zdecydowanie wpływają na sprawność tego procesu. Jesteśmy biegli we wszelkich procedurach w sferze legalizowania pobytu, dlatego możemy zagwarantować, że uzyskasz od nas wsparcie na każdym etapie procedury.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

  • pobyt do 3-ech miesięcy – obywatele państw spoza Unii Europejskiej co do zasady nie muszą spełniać dodatkowych warunków, by przebywać na terytorium Polski przez okres do 3 miesięcy. Niezbędne jest posiadanie paszportu i ważnej wizy. Należy jednak podkreślić, że cudzoziemiec nie może przebywać dłużej niż okres wskazany w wizie. W wielu przypadkach dokument ten wydawany jest na okres krótszy niż 3 miesiące.
  • pobyt powyżej 3-ech miesięcy – cudzoziemiec chcący przebywać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące musi posiadać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Uzyskanie tego dokumentu będzie możliwe, jeśli obcokrajowiec uzasadni swoją potrzebę przebywania w Polsce przez okres dłuższy. Najczęściej przytaczanymi uzasadnieniami są: posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, oświadczenie pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy, prowadzenie działalności gospodarczej lub podjęcie studiów wyższych.

Zezwolenie na pobyt stały

 • pobyt stały – legalizacja pobytu cudzoziemców na czas nieoznaczony wymaga uzyskania zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Legalizacja pobytu cudzoziemca to nasza specjalność. Nasi specjaliści zaoferują Ci kompleksowe, rzetelne wsparcie na każdym etapie procesu. Pozwól sobie na legalny pobyt w Polsce, postaw na normalne życie w naszym kraju! Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Zapraszamy też do osobistego spotkania w naszym biurze we Wrocławiu.

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach o:

 • Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i wydanie karty czasowego pobytu
 • Udzielenie zezwolenia na pobyt stały i wydanie karty stałego pobytu
 • Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i wydanie karty stałego pobytu
 • Udzielenie lub przedłużenie wizy schengen lub krajowej
 • Przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego
 • Rejestrację pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • Dokonywanie wpisu do ewidencji zaproszeń ułatwiających wyrobienie wizy

Are you looking for professional help?

Contact us

chats