Język:

Zakup nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

18/04/2023

Coraz więcej osób z innych krajów przyjeżdża do Polski w celach zawodowych i osobistych. Wielu cudzoziemców osiedla się tu na stałe i wybiera Rzeczpospolitą jako miejsce do życia. Aby poczuć się „jak u siebie” część z nich decyduje się na zakup mieszkania bądź domu. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców nie jest jednak takie proste i wymaga spełnienia wielu warunków określonych w przepisach prawa.

Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Obywatele albo przedsiębiorcy z siedzibą na terytorium jednego z państw-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii nie muszą posiadać zezwolenia na nabycie nieruchomości, w tym również nieruchomości leśnych czy rolnych. W innych przypadkach zakup nieruchomości przez cudzoziemca wymaga wcześniejszego uzyskania stosownego zezwolenia od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wymagania te określa Ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z 24 marca 1920 roku, wraz z późniejszymi nowelizacjami. W rozumieniu ustawy cudzoziemcem jest:

  • osoba prawna posiadająca siedzibę za granicą,
  • osoba fizyczna bez polskiego obywatelstwa,
  • spółka osób wymienionych w powyższych punktach, nieposiadająca osobowości prawnej i mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem obcych państw,
  • osoba prawna oraz spółka handlowa niemająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, kontrolowana pośrednio albo bezpośrednio przez spółki bądź osoby wymienione we wcześniejszych punktach.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nieuzyskanie takiego dokumentu sprawia, że zakup nieruchomości jest nieważny i dana transakcja nie dochodzi do skutku. Co ważne, istnieją jednak wyjątki od tej zasady. Ustawa określa kilka przypadków, w których zakup nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga koniecznie otrzymania stosownego zezwolenia.

Wyjątki w Ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Ustawa zawiera kilka wyjątków, dzięki którym nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga posiadania zgody Ministra. Należą do nich m.in.:

  • zakup samodzielnego lokalu mieszkalnego,
  • zakup nieruchomości przez cudzoziemca będącego małżonkiem polskiego obywatela i mieszkającego w Polsce przez minimum 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, czasowy albo pobyt rezydenta długoterminowego, przy czym nabywana nieruchomość będzie stanowić ustawową wspólność małżonków,
  • nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców mieszkających na terenie Polski przez minimum 5 lat od chwili udzielenia zezwolenia na pobyt stały, czasowy albo pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, jeśli w dni zakupu jest on uprawniony do ustawowego dziedziczenia po zbywcy nieruchomości, a sam zbywca jest jej wieczystym użytkownikiem bądź właścicielem przez przynajmniej 5 lat.

Przedstawione przykłady nie są jedynymi wyjątkami przedstawionymi w Ustawie o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Aby mieć pewność, że proces nabywania nieruchomości przez cudzoziemca zostanie przeprowadzony w pełni prawidłowy, zgodny z prawem sposób, najlepiej skorzystać z usług doświadczonych radców prawnych, takich jak specjaliści z Visa and Work.

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców – co jest potrzebne?

W celu nabycia nieruchomości przez cudzoziemca konieczne jest uzyskanie zezwolenia, które można otrzymać na podstawie złożonego wniosku. Należy w nim udowodnić swoje więzi z Polską, np. poprzez małżeństwo z obywatelem polskim, pochodzenie polskie, bycie członkiem zarządu kontrolowanej spółki handlowej oraz inne przypadki. Ponadto, aby otrzymać pozwolenie, a tym samym dokonać zakupu nieruchomości przez cudzoziemca, konieczne jest udowodnienie, że dane lokum nie spowoduje zagrożenia obronności bądź bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, a także nie sprzeciwią się temu względy zdrowia społeczeństwa i polityki społecznej. Poza tym należy pamiętać, że łączna powierzchnia nabytych nieruchomości przez cudzoziemca nie może przekroczyć 0,5 h (dotyczy nieruchomości na potrzeby życiowe).

Możliwe jest również nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców-przedsiębiorców. Właściciele firm zainteresowani zakupem lokalu czy obiektu na potrzeby firmowe muszą wskazać, że transakcja wiąże się z realnymi potrzebami wynikającymi z charakteru prowadzonej działalności rolniczej lub gospodarczej. Ponadto w przypadku zakupu nieruchomości rolnych należy dodatkowo spełnić warunki określone w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku.

Podsumowując, nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców bywa bardzo skomplikowane i wymaga spełnienia licznych warunków zgodnych z przepisami prawa. Skorzystanie z doradztwa doświadczonych, wyspecjalizowanych w tym zakresie radców prawnych daje pewność wykonania wszystkich niezbędnych czynności i złożenia koniecznych dokumentów zgodnych z przepisami ustawy, a tym samym uzyskania zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca.

 

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats