Język:

Wojewódzkie zezwolenie na pracę jako forma umożliwiająca legalne zatrudnienie

Wojewódzkie zezwolenie na pracę jako forma umożliwiająca legalne zatrudnienie

27/11/2020

Aby obcokrajowiec mógł otrzymać legalne zatrudnienie na terytorium Polski, w pierwszej kolejności musi uzyskać on zezwolenie na pracę. Jakie są rodzaje wydawanych wojewódzkich zezwoleń oraz jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać takie zezwolenie?

Rodzaje zezwoleń na pracę od wojewody

W Polsce jest 5 różnych typów zezwoleń na pracę wykonywaną przez cudzoziemców. Typ A i B dotyczy obcokrajowców, którzy są obywatelami państw nienależących do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Osoby te nie mogą być również zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia od wojewody. Z zezwolenia na pracę typu B skorzystać mogą z kolei ci cudzoziemcy, którzy pełnią funkcję w zarządzie przedsiębiorstwa lub też przez ponad 6 ostatnich miesięcy prowadzili spółki komandytowo-akcyjne. O zezwolenie można wnioskować nawet podczas pobytu za granicą. W takim przypadku w momencie otrzymania dokumentów są one wysyłane do osoby wnioskującej. Później na ich podstawie możliwe jest wyrobienie wizy.

Warto mieć na uwadze , że zarówno zezwolenie na prace typu A, jak i zezwolenie typu B wydawane są na okres do 3 lat. Jeśli jednak osoba prawna zatrudnia więcej niż 25 osób, okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 5 lat. Bez obaw – można przedłużyć go, składając w przyszłości kolejne wnioski.

Na nieco innych warunkach wydawane jest wojewódzkie zezwolenie na pracę typu C. Przysługuje ono cudzoziemcom zatrudnionym u pracodawcy zagranicznego i jedynie delegowanym do Polski na czas do 30 dni w danym roku kalendarzowym. Podobny charakter posiada zezwolenie na pracę typu D – w tym przypadku obcokrajowiec wykonuje pracę u pracodawcy za granicą, ale do Polski jest delegowany w celu zrealizowania tymczasowej bądź okazjonalnej usługi. Ostatni typ zezwolenia, czyli E, określa zatrudnienie zagraniczne i delegację do Polski na okres do 30 dni w ciągu 6 najbliższych miesięcy w celach innych niż wskazane w B, C oraz D.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Jak uzyskać zezwolenie wojewódzkie dla pracownika z zagranicy?

O zezwolenie na pracę od wojewody dla pracownika-cudzoziemca może ubiegać się wyłącznie pracodawca. Właściwym jest wojewoda ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli konkretne miejsce pracy jest trudne do sprecyzowania, wówczas wniosek powinien zostać złożony u wojewody mazowieckiego. Czas trwania wydania zezwolenia na pracę od wojewody w zależności od województwa może trwać dość długo (nawet kilka miesięcy), dlatego wniosek najlepiej złożyć z asekuracyjnym wyprzedzeniem. Jeżeli zdecydujemy się na powierzenie wykonania formalności specjalistom z Visa and Work, gwarantujemy, że dokonamy wszelkich starań, aby całość postępowania trwała jak najkrócej.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do zezwolenia wojewódzkiego?

Wniosek o zezwolenie od wojewody można złożyć bezpośrednio w urzędzie wojewódzkim, ale również pocztą lub online. Kluczowy jest dowód wpłaty za wniosek. Kwota może różnić się w zależności od typu zatrudnienia. W przypadku zezwolenia na pracę do 3 miesięcy opłata wynosi 50 zł, a powyżej 3 miesięcy 100 zł. Oprócz potwierdzenia opłaty oraz wypełnionego wniosku potrzebna jest także dodatkowa dokumentacja. Dotyczy ona przede wszystkim dokumentów podróży cudzoziemca, np. kopii paszportu oraz kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość pracodawcy.

W przypadku chęci uzyskania zezwolenia wojewódzkiego na pracę typu B konieczne są również dodatkowe informacje o dochodach, wyciągu z konta firmy czy biznes plan. Z uwagi na ilość formalności wielu obcokrajowców decyduje się na skorzystanie z usług prawnych wyspecjalizowanych biur, takich jak Visa and Work. Nasza oferta obejmuje nie tylko pomoc w skompletowaniu dokumentów, ale także kompleksowe zakładanie przedsiębiorstw w imieniu cudzoziemców.

 

Dlaczego warto skorzystać z pomocy zaufanego radcy prawnego?

Uzyskanie zezwolenia na pracę od wojewody dla obcokrajowca stanowi czasochłonny proces. Może on ulec jeszcze większemu wydłużeniu, jeśli po drodze napotkamy problemy biurokratyczne. Największym wyzwaniem może okazać się poprawne skompletowanie pełnej dokumentacji do wniosku. Jeżeli pominiemy któryś z dokumentów, urząd wojewódzki będzie wzywał nas do uzupełnienia naszego podania.

Istnieją również sytuacje, w których zaproszenie wojewódzkie dla cudzoziemca okaże się niemożliwe do zrealizowania. Wojewoda może również całkowicie odmówić wydania zezwolenia. Najczęstsze przyczyny odrzucenia wniosku to m.in. podanie błędnych danych lub informacji na temat pracownika albo pracodawcy czy też przedłożenie nieważnych dokumentów. Oczywiście odpowiedzi odmownej możemy spodziewać się także w sytuacji, gdy byliśmy wcześniej karani za przestępstwa popełnione przeciwko poprzednio zatrudnionym przez nas osobom. Podobnie cudzoziemiec może nie spełnić wymagań, jeśli jego pobyt jest niepożądany w Polsce ze względu na popełnione wcześniej przestępstwa.

Aby mieć pewność co do jak najszybszego czasu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na pracę od wojewody, najlepiej wspierać się doświadczeniem radcy prawnego. Przygotuje on listę dokumentów potrzebnych, aby uzyskać zaproszenie wojewódzkie dla cudzoziemca. Będzie również służyć wsparciem oraz radą w razie nastania jakichkolwiek komplikacji. Dzięki korzystaniu z usług radców prawnych możemy mieć stuprocentową pewność, że pobyt w Polsce zatrudnionego przez nas cudzoziemca jest całkowicie legalny (zatrudnianie cudzoziemców).

 

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats