Język:

Obsługa cudzoziemców

Obsługa i pomoc obcokrajowcom – co można zyskać, korzystając z pomocy wyspecjalizowanej firmy?

22/02/2020

Visa and Work to profesjonalna firma prawnicza, której działalność skupia się na pomocy obcokrajowcom w Polsce. Cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają tutaj w celu podjęcia pracy, mogą liczyć na kompleksową opiekę wykwalifikowanych radców prawnych. Doświadczeni specjaliści służą im wsparciem w każdej istotnej sprawie, począwszy od organizacji takich kwestii, jak zezwolenie na pracę, przez oświadczenia, a skończywszy na uzyskaniu polskiego obywatelstwa. Dzięki współpracy z Visa and Work masz pewność sprawnego i bezproblemowego znalezienia zatrudnienia oraz legalizacji pobytu na terenie RP. Pomagamy także zdobyć zezwolenie na pobyt czasowy (tzw. karta pobytu czasowego). Każdego dnia koncentrujemy się na tym, aby kolejni kompetentni pracownicy z innych krajów mogli dołączyć do zespołów polskich przedsiębiorstw.

Kompleksowa pomoc obcokrajowcom w Polsce

Po znalezieniu się w obcym państwie nie każdy wie, gdzie (do jakiej instytucji) powinien się zwrócić i jaką dokumentację złożyć, żeby dopiąć wszystkie ważne kwestie związane z legalnym pobytem oraz pracą. Ponadto nie każdy posiada wiedzę na temat tego, jak efektywnie szukać zakładu oferującego możliwość zatrudnienia. Tu z pomocą obcokrajowcom przychodzi Visa and Work, dysponująca zespołem odpowiednio przeszkolonych pracowników z wiedzą i doświadczeniem. W ciągu wieloletniej działalności nasza kadra wykazywała dużą skuteczność we wspieraniu osób z zagranicy w zakresie wjazdu oraz pobytu na terytorium Polski. Merytoryczne wskazówki udzielane przez członków zespołu przyczyniły się do otrzymania przez tysiące cudzoziemców pozytywnych
decyzji.

Mamy pełną świadomość, że od rezultatów naszych starań zależy kariera zawodowa klientów oraz poczucie bezpieczeństwa członków ich rodzin. Nie ustajemy w wysiłkach, aby obsługa obcokrajowców oraz zabezpieczanie ich interesów przebiegało jak najszybciej. Doceniamy zaufanie, jakim nas obdarzają nasi klienci, a każde polecenie znajomym napełnia nas dumą.

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Obsługa cudzoziemców – zakres usług

 

W ramach obsługi obcokrajowców zajmujemy się udzielaniem porad prawnych związanych z pobytem i zatrudnieniem na terytorium Polski. Zapewniamy kompleksowe zaplecze prawne, a poza doradztwem w zakresie rejestracji pobytu oraz uzyskania obywatelstwa polskiego wspieramy klientów przy innych sprawach związanych z podjęciem pracy zarobkowej w Polsce. Gwarantujemy, że otrzymasz pomoc nawet w najtrudniejszych czy najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Pomoc obcokrajowcom obejmuje udzielanie wszelkich niezbędnych informacji, które są potrzebne w procesie rejestracji różnego typu aktów (urodzenia dziecka, zawarcia małżeństwa, zgonu).

 

Obsługa obcokrajowców oraz firm

 

Dzięki poszerzeniu usług o obsługę cudzoziemców umożliwiamy kandydatom z zagranicy przeniesienie się do Polski i znalezienie tu pracy, jak również ułatwiamy funkcjonowanie samym pracodawcom. Wspieramy przedsiębiorstwa zainteresowane włączeniem do swoich zespołów pracowników z innych krajów. Udzielamy informacji na temat procedury wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (w PUP). Oprócz tego organizujemy szkolenia dla pracodawców.

Pomoc obcokrajowcom w Polsce uwzględnia wspieranie obywateli z zagranicy w rozstrzyganiu problematycznych kwestii takich jak wnoszenie do WSA skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie sprawy. Jeżeli wniosłeś ponaglenie, po upłynięciu jego terminu oraz wyczerpaniu drogi administracyjnej służymy wiedzą i doświadczeniem w dalszych etapach postępowania w sądzie administracyjnym.

 

Profesjonalna obsługa cudzoziemców

 

Visa and Work może się poszczycić wieloma sukcesami w zakresie pomocy obcokrajowcom, którzy zdecydowali się związać przyszłość z Polską. W ciągu długich lat funkcjonowania na rynku nawiązaliśmy kontakty z klientami z Indii, Nepalu, Bangladeszu i Wietnamu oraz wielu innych państw. Ponieważ w ostatnich latach polska gospodarka przeżywa intensywny rozkwit, systematycznie przybywa cudzoziemców, którzy poszukują u nas stałego zatrudnienia, a w kolejnych etapach planują przeprowadzkę wraz z całą rodziną. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom osób przymierzających się do relokacji, sukcesywnie rozszerzamy zakres świadczonych usług.

Zwrócenie się do wykwalifikowanej firmy w sytuacji trudności z uzupełnianiem lub składaniem dokumentacji do właściwych organów oznacza przede wszystkim oszczędzenie czasu, a nierzadko i stresu. Niewłaściwe wypełnienie wniosku oraz złożenie go w nieodpowiedniej formie może zakłócić proces ubiegania się np. o pozwolenie na pobyt w kraju i poskutkować koniecznością naniesienia korekty bądź odrzuceniem wniosku w całości.

Skorzystanie z naszej oferty obsługi cudzoziemców przełoży się na znaczące skrócenie okresu oczekiwania na rozpatrzenie decyzji przez właściwy urząd oraz zagwarantuje otrzymanie pozytywnej odpowiedzi. Mając na względzie Twój komfort, zachęcamy do wzięcia pod uwagę nawiązania współpracy z Visa and Work.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats