Język:

Status rezydenta w Polsce

Status rezydenta w Polsce

27/11/2020

Możliwość zamieszkania oraz pracy na terenie Polski, dostęp do szkół państwowych oraz prawo do ochrony i pomocy społecznej – to tylko niektóre przywileje osób posiadających status rezydenta. Jakie warunki należy spełnić i co zrobić, żeby uzyskać taki tytuł?

 

Kto jest rezydentem w Polsce?

Aby na stałe mieszkać na terenie naszego kraju, niezbędny jest status rezydenta. W tym celu należy spełnić szereg formalności. Zgodnie z przepisami, cudzoziemcy mogą starać się o kartę długoterminowego rezydenta Unii Europejskiej oraz kartę stałego pobytu (karta pobytu dla cudzoziemca). Pierwszy z tych dokumentów dedykuje się osobom bez polskich korzeni, drugi przeznacza się dla migrantów mających polskie pochodzenie.

Regulacje prawne dotyczące karty rezydenta Polski znajdują się w Ustawie o cudzoziemcach z 12.12.2013 (Dz. U. 2013, poz. 1650) oraz Dyrektywie Rady UE 2003/109/EC z 25.11.2003 r. Przepisy unijne charakteryzują się uniwersalnością. Dotyczą bowiem wszystkich osób legalnie zamieszkujących na obszarze wspólnoty państw UE.

 

Kto może złożyć wniosek o status rezydenta w Polsce?

Prawo do uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE przysługuje ludziom, którzy:

– mieszkają na terenie Polski od co najmniej 5 lat (przed złożeniem wniosku),

– dysponują stabilnym źródłem dochodu zapewniającym utrzymanie wszystkich członków gospodarstwa domowego,

– posiadają ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu publicznego (zgodnie z ustawą z 27.08.2004 roku),

– potrafią posługiwać się językiem polskim – przyszły rezydent Polski powinien dostarczyć certyfikat Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (na poziomie minimum B1) bądź świadectwo potwierdzające ukończenie szkoły (z suplementem wykazującym, że zajęcia były prowadzone w języku polskim).

 

W celu uzyskania pomocy prawnej w kwestii karty pobytu, zezwolenia na pracę, wiz, legalnego pobytu i pracy, skontaktuj się, skontaktuj się: biuro@visaandwork.com, lub telefonicznie: (+48) 71 343 35 94

 

Karta rezydenta w Polsce – jak długo można z niej korzystać?

Tytuł rezydenta Polski w ramach Unii Europejskiej otrzymuje się na czas nieokreślony, ale sama karta obowiązuje przez 5 lat. Po tym czasie należy ją wymienić na nową. W takim wypadku obowiązują jednak uproszczone procedury – nie trzeba bowiem starać się o następne zezwolenie na pobyt. Dodatkowo należy pamiętać, by kolejna karta rezydenta Polski była wyrobiona przed końcem terminu ważności pierwszej – wniosek w tej sprawie składa się z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

 

Dlaczego warto ubiegać się o status rezydenta w Polsce?

Uzyskanie statusu rezydenta wiąże się z szeregiem korzyści. Do najważniejszych zalet takiego rozwiązanie zaliczają się: dostęp do edukacji, a także uzyskanie legalnego zatrudnienia w Polsce.

Cudzoziemcom przysługuje też prawo do korzystania z pomocy społecznej. Tytuł zapewnia również dodatkową ochronę przed deportacją. W praktyce rezydent RP może zostać wydalony jedynie w sytuacji, kiedy jego obecność będzie stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.

Rezydent w Polsce jest ponadto uprawniony do przemieszczania się w celach turystycznych na obszarze strefy Schengen. Obowiązują go jednak pewne ograniczenia – może przebywać w danym kraju maksymalnie przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Rezydentom przysługuje również prawo do skorzystania z uproszczonej procedury związanej z emigracją do pozostałych krajów należących do Unii Europejskiej.

 

Rezydent RP – jakie dokumenty trzeba przygotować?

Uzyskanie pozwolenia na pobyt w danym kraju wiąże się ze skomplikowanymi formalnościami. Karta rezydenta długoterminowego UE przyznawana jest na podstawie wypełnionego wniosku. Należy dostarczyć również oryginalny paszport, 4 zdjęcia, potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu, informacje poświadczające znajomość języka polskiego i deklaracje ZUS RCA.

Dodatkowo przyszły rezydent Polski zobligowany jest do dostarczenia załączników będących dowodem na to, że przebywał on na terenie naszego kraju przez co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku. Od tej sytuacji obowiązują wyjątki. Dotyczą one przypadków, kiedy:

– dłuższy wyjazd z Polski wynikał ze zobowiązań zawodowych, np. polski pracodawca wysłał cudzoziemca na zagraniczne delegacje,

– pobyt poza krajem był spowodowany sytuacją osobistą, np. koniecznością leczenia,

– osoba ubiegająca się o status rezydenta RP uczestniczyła praktykach studenckich odbywających się za granicą.

 

Jak wykazać stabilny dochód, aby uzyskać kartę rezydenta w Polsce?

Jednym z ważniejszych elementów, dzięki którym można uzyskać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest posiadanie stałego i stabilnego źródła utrzymania. Regularne wpływy powinny dotyczyć okresu co najmniej trzech lat przed złożeniem wniosku. Prawo przewiduje jednak czasową utratę wynagrodzenia, ale w takim wypadku przyszły rezydent musi udowodnić, że jego średnia wysokość przychodów za miniony rok wyniosła 528 zł netto na jedną osobę w gospodarstwie domowym lub 701 zł netto w przypadku cudzoziemców mieszkających w pojedynkę (stawki obowiązujące od 1.10.2018).

Rezydent w Polsce ma wiele praw, dlatego warto starać się o taki status. Niestety formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na pobyt są niezwykle zawiłe. Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku, najlepiej skorzystać z usług prawnych firm specjalizujących w pomocy dla cudzoziemców.

Szukasz profesjonalnej pomocy?

Skontaktuj się z nami.

chats